Minőségpolitika

Az óvoda jövőképe

 • Olyan óvodát szeretnénk továbbra is megteremteni, ahol a nyugodt és szabad játék az elsődleges, teljesítménykényszertől mentes és az érésen alapuló fejlesztés valósul meg.
 • Nyugodt, családias légkört kívánunk megteremteni, mely szeretetteljes, esztétikus, ahol a nyugalom és derű az uralkodó.
 • Ebben a légkörben a gyermeket a szeretet, a másságot elfogadás övezi.
 • A nevelést és tanulást komplex formában, sajátélményű megtapasztalások során kívánjuk közvetíteni.
 • A családokkal továbbra is a szoros együttműködést tartjuk fontosnak.
 • Egységes értéket képviselő, együttműködő, alkotó testület dolgozik együtt, ahol a módszertani szabadságra, önállóságra van lehetősége.

     Az óvoda minőségpolitikai szándéknyilatkozata

 • A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelye, tagóvodája és telephelyei teljes dolgozói köre a Helyi Nevelési Programunk megvalósításán keresztül fontosnak tartjuk a gyermek fejlődésének támogatását, sokoldalú személyiségfejlesztést és az ismereteik bővítését.
 • Óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek érzelem és élmény gazdag környezetben, egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású személyiségekké váljanak.
 • A sokoldalú képességfejlesztés során, játékos tevékenységek közben, környezetre figyelő és környezetvédő életvitelt sajátítsanak el.
 • Szeretnénk, ha az óvodáskor végére fizikailag és pszichikailag megfelelő fejlettségű gyerekek kerüljenek ki az óvodából, s e közben megőrizhessék boldog gyermekkorukat.
 • Szem előtt tartjuk a gyermek intellektuális és szocializációs fejlesztését.
 • A gyerekek készségeinek fejlesztése eredményeként az óvodáskor végére alkalmassá teszi őket az iskolai élet megkezdésére.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek részére folyamatosan biztosítjuk a nekik megfelelő nevelést és oktatást.
 • Az integrált neveléssel a gyermekek további életútjára szóló esélyegyenlőséget is szeretnénk megvalósítani.
 • Tekintettel leszünk továbbra is a családok szociokulturális sokféleségére.
 • Mindennapi munkánkba beépítjük a minőségfejlesztésben megfogalmazott és elfogadott célokat.
 • Minőségfejlesztési rendszerünk nem merülhet ki a minőség ellenőrzésében, hanem magában kell foglalnia a humán és tárgyi feltételek biztosítását és fenntartó segítségével.
 • Óvodánk vezetősége a teljes dolgozói körrel együttműködve magas színvonalú munkájával kívánja a folyamatos minőséget fenntartani.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer